Wat is onze vereniging ?

De vereniging is opgericht op 22 augustus 1885 met als doel het verstrekken van Bijbels genormeerd primair onderwijs binnen Staphorst en directe omgeving. Op dit moment beheert de vereniging vijf scholen.

De schoolvereniging hanteert een open toelatingsbeleid d.w.z. dat ieder kind wordt toegelaten mits de ouders de grondslag van de schoolvereniging respecteren of ondertekenen. De grondslag is terug te vinden in art. 3 en 4 van de statuten.

Wie zijn onze leden?

De leden van de vereniging zijn allen, die het Bijbels genormeerd onderwijs een warm hart toedragen en dit zichtbaar willen maken door hun lidmaatschap. Vaak zijn dat ouders, die schoolgaande kinderen hebben. Verder zien we, dat wanneer de leden geen schoolgaande kinderen meer hebben, zij toch lid blijven om zo geïnformeerd te worden over het schoolleven. Deze belangstelling wordt ook vaak gevoed door het feit, dat ze hun kleinkinderen willen volgen op hun weg door de school. Een prima zaak!

5

5

233