Vormingsavonden

Onder de inspirerende leiding van dhr. B. J. Spruyt komt in een
tiental colleges een keur van onderwerpen en personen voorbij.

Aanvang: 19:30 uur

Plaats: Prins Mauritsschool,
Gemeenteweg 326a, Staphorst

De avonden worden gehouden op onderstaande dinsdagavonden:

Datum                  Thema (onder voorbehoud):

19 sept.                 Calvijns politieke testament

17 okt.                   Irenaeus en de katholiciteit van de kerk

21 nov.                  De Moderne Devotie: 'vernieuwde innigheid' in de IJsselstreek

19 dec.                  De Reformatie in Nederland

23 jan.                   Kindbeelden: Calvijn & Rousseau 

27 feb.                   Critici van het Reveil: Kohlbrugge, de ethischen, Kuyper

19 mrt.                   Kierkegaard en de stadia van het leven

9 apr.                     Dostojevski / de groot-inquisiteur

21 mei                   Verlichting en Romantiek

18 jun.                   Het vrije Westen en de islam (multiculturele samenleving)

 

Meeluisteren

Documenten vormingsavonden (gebruikte bronnen)

 

Wilt u zich opgeven voor de maillijst? Dat kan via deze link.

 

Wilt u een uitzending terugluisteren? Vraag het aan via onderstaand contactformulier.

Contact

Via onderstaand contactformulier kunt u suggesties doorgeven of opmerkingen achterlaten.

2150